Seleccionar página

TOT GRÀCIA

Tot Gràcia és un diari electrònic independent creat l’any 2015. El seu objectiu principal és el d’informar de tota l’actualitat, política i social del districte de Gràcia, amb un especial èmfasi, en sectors com la cultura, societat i el comerç de barri i de proximitat.

Tot Gràcia s’esctructura en dues àrees principals: una revista amb continguts més elaborats i més atemporals, i un diari electrònic de consum diari amb les darreres novetats i notícies del dia a dia.

MAIL

redaccio@totgracia.comt