Seleccionar página

ESPAI JOVE

LA FONTANA

L’Espai Jove La Fontana és un equipament públic del Districte de Gràcia i està gestionat pel Consell de la Joventut de Barcelona. L’edifici, a més d’acollir les propostes i inquietuds juvenils, allotja també dues entitats que ofereixen des d’aquí els seus serveis als joves i a les associacions juvenils:

El Punt d’Informació Juvenil de Gràcia (PIJ)
El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)

A més, és la seu de dues entitats juvenils, que són cogestores de l’equipament:

La Plataforma d’Entitats Juvenils de Gràcia (PEJG) i el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)

MAIL

espaijove@lafontana.org

ADREÇA

c/ Gran de Gràcia 190-192

08012 Barcelona

TELÈFON

93 368 10 04