Seleccionar página

PLA COMUNITARI

DE LA SALUT

El Pla Comunitari de La Salut s’inicia l’any 2005 i els seus objectius són:

  • Enfortir la cohesió social i sentiment de pertinença al barri.
  • Potenciar l’ús comunitari del Park Güell
  • Fomentar el treball en xarxa i la realització de projectes comunitaris.
  • Establir i sistematitzar canals de comunicació estables.

El Pla Comunitari de La Salut es cofinancia entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia, amb l’impuls de l’Associació de La Miranda.

MAIL

placomunitarisalut@gmail.com

TELÈFON

608 645 326

ADREÇA

Casal de Barri La Miranda
 Avinguda Coll del Portell, 74
08024 Barcelona
 
Casal de Barri Cardener
Carrer Cardener, 45
08024 Barcelona