Seleccionar página

AMPA RIUS I TAULET

L’AMPA Rius i Taulet és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola i està orientada a generar espais de reflexió,  diàleg i col·laboració entre famílies per tal de millorar l’educació dels seus fills i filles, sempre en col·laboració amb l’equip directiu i l’equip de mestres.

L’AMPA s’organitza per Comissions de treball formades majoritàriament per famílies i, en algun cas, per famílies i mestres.

MAIL

info@ampariusitaulet.net

ADREÇA

Escola Rius i Taulet

Lesseps, 19

08023 Barcelona

TELÈFON

93 217 61 96