Seleccionar página

AMPA

TURÓ DEL CARGOL

L’AMPA  Turó del Cargol és l’entitat que agrupa els pares i mares de l’escola donant suport a la comunitat educativa i oferint un espai de diàleg i una estructura perquè es puguin organitzar serveis i activitats complementaries a les docents de l’escola. S’organitza per COMISSIONS: camí escolar, socialització de llibres, festes, casal d’estiu, comunicació, extraescolars, etc., les quals són les encarregades de dur a terme les diferents activitats i serveis. Per representar i administrar l’associació hi ha la JUNTA (presidència, secretaria, tresoreria i els vocals de les comissions).

MAIL

ampa@turodelcargol.org

ADREÇA

Escola Turó del Cargol

Av. Coll del Portell, 56

08024 Barcelona

TELÈFON

93 284 81 02