Seleccionar página

ASSEMBLEA GROGA

DE GRÀCIA

L’Assemblea Groga de Gràcia (AGG) és un espai de reflexió i lluita contra les polítiques regressives i de retallades que s’estan produint en el nostre territori. En aquest espai, famílies, AMPAs, estudiants, docents, monitors i monitores de temps de lleure, veïns, veïnes,  debaten, reflexionen, es mobilitzen i fan xarxa a escala de barri per la defensa de l’escola pública de qualitat.

Son un col·lectiu horitzontal i assembleari que aposten pel treball de base i que consideren que l’educació és un dels pilars fonamentals per superar la situació de crisi econòmica perquè creuen que l’ensenyament públic de qualitat garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

MAIL

assemblea.groga.gracia@gmail.com