Seleccionar página

EL MÓN A LA MEVA ESCOLA

Iniciativa que sorgeix del Pla d’Acollida del Districte de Gràcia, la finalitat de la qual es afavorir l’apropament entre les famílies, facilitar el seu coneixiement mutu i promoure el sentiment de pertinença a la comunitat. El Món a la Meva Escola és un cicle d’activitats per crear un espai de coneixement, participació i intercanvi entre famílies a través de la participació a la vida de l’escola, i l’acompanyament en l’educació dels fills i les filles.

La diversitat cultural és un riquesa que aquest projecte pretén reconèixer, donar a conèixer i compartir, i que aposta per la diversitat cultural i per la possibilitat del diàleg intercultural entre famílies de diferents procedències, llengües i cultures.

MAIL

benvingudesalbarri@gmail.com

ADREÇA

Districte de Gràcia

c/Francisco Giner, 46, 1a planta

08012 Barcelona

TELÈFON

93 291 66 60