Seleccionar página

ESCOLA GRAVI

Gravi és una escola cooperativa, catalana, laica, activa, democràtica i pluralista. El seu projecte educatiu entén l’ensenyament com a educació integral i vol transmetre els valors ètics que són la base per a una societat més justa: llibertat, tolerància, solidaritat, civisme, respecte a la natura…

Escola cooperativa, fomenten el treball en equip, la participació en projectes comuns i la concepció de la diversitat com a riquesa.

Escola catalana, i és per això que la seva llengua d’aprenentatge i de relació interna i externa és el català. El fet de definir-se com a escola catalana no és només un fet lingüístic. És també una qüestió d’arrelament al país i de vivència de les festes i els costums tradicionals.

Escola laica, acullen i respecten les diverses creences i ideologies que s’expressen democràticament, es proposen la potenciació dels valors ètics que facin dels seus alumnes unes persones plenament formades i integrades a la societat.

Escola activa, el seu objectiu principal és el desenvolupament integral de l’alumne, un equilibri entre el saber i el ser, en constant evolució entre els dos i els divuit anys. Aquest propòsit fa necessària la seva participació en el propi procés educatiu i la utilització de mètodes d’ensenyament actius basats en el respecte i la tolerància.

Escola democràtica i pluralista amb la voluntat detransmetre als alumnes els valors ètics que són la base per a una societat més justa.

Cliqueu per conèixer el seu Projecte Educatiu

MAIL

infantil@gravi.com

primaria@gravi.com

secundaria@gravi.com

ADREÇA

Infantil

Avda Vallcarca, 217

08023 Barcelona

Primària

Avda. Vallcarca, 258

08023 Barcelona

Secundària:

c/Jericó, 5-7

08035 Barcelona

TELÈFON

Infantil 93 434 42 39

Primària 93 211 11 83

Secundària 93 254 02 63