Seleccionar página

ESPAI FOCUS

Equip transdiciplinari format per professionals de l’educació en el lleure, mestres i psicòlegs que comparteixen una visió i metodologia: el joc com a eina educativa. A partir d’aquí, treballen en xarxa per arribar als seus objectius des dels diferents àmbits a través dels videojocs, com a eina educativa i centre d’interès articulador de tots els projectes que surten d’aquest espai.

MAIL

info@espaifocus.cat

ADREÇA

c/ de Milà i Fontanals, 44

08012 Barcelona