Seleccionar página

GRÀCIA PARTICIPA

Plataforma d’entitats i associacions veïnals de Gràcia que han cregut necessari organitzar-se, per defensar que es desenvolupi el pla de xoc contra la pobresa aprovat el mes d’octubre de l’any 2015 al districte de Gràcia i que les primeres mesures es duguin a terme abans de l’estiu 2016.

Son veïns i veïnes de Gràcia que volen treballar per assegurar que tothom dels barris de Gràcia tingui accés a aquelles necessitats més bàsiques com són l’alimentació, l’escalf i l’habitatge, i volen fer-ho des de les entitats dels barris.

Volen participar i que les entitats dels barris de Gràcia hi participin. Per això volen sumar el màxim d’entitats al MANIFEST GRÀCIA PARTICIPA i aconseguir la implicació i participació per tal treballin des de la comissió i aconseguir que els grups polítics posin les eines i mitjans necessaris per tal poder dur el a terme el màxim de mesures proposades en el mínim temps possible.

MAIL

graciaparticipa@gmail.com